Home

ประกาศ มมร

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Images Gallery

ภาพการดำเนินการของ ศปค.มมร

ข่าวสาร

มมร.วิทยาเขตอีสาน มอบชุดเสื้อคลุม Isolation Gown แก่เรือนจำกลางขอนแก่น ตามโครงการสนองพระดำริ

มมร.วิทยาเขตอีสาน มอบชุดเสื้อคลุม Isolation Gown แก่เรือนจำกลางขอนแก่น ตามโครงการสนองพระดำริ

jetsadaAugust 3, 25641 min read

มมร.วิทยาเขตอีสาน สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบหมายให้พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำชุดเสื้อคลุม Isolation Gown จำนวน ๒๐๐ ชุด มอบให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น…

คำแนะนำสำหรับประชาชน